Dr Jeroen Dominicus Josef Buve


Jeroen (‘s-Gravenhage, 5 oktober 1935 - Deventer, 30 augustus 2017) was filosoof. In 1954 trad hij samen met Ronald Philippe Bär, de latere bisschop van Rotterdam, in het oecumenische klooster Chevetogne (Belgische Ardennnen). Hij zou monnik blijven tot 1969 maar op zijn verzoek nooit priester worden.

Hij studeerde filosofie en theologie in Leuven (bij Alphons De Waelhens en Antoine Vergote), Rome (bij Cipriano Vagaggini), Münster / Westfalen (bij Johann Baptist Metz, Walter Kasper en Joseph Ratzinger, nu woonachtig in het Vaticaan), Berlijn (bij Jacob Taubes en Margherita von Brentano) en Heidelberg, waar hij samen met de toen nog niet zo bekende Panajotis Kondylis studeerde en bevriend raakte. Uit die vriendschap ontstond later het enige systematische werk van Kondylis: Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage (Stuttgart, 1984). Buve’s antwoord ontaardde in een boek: Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis, waarop hij in 1989 in Rotterdam promoveerde aan de Erasmus Universiteit bij J.M.M. de Valk en Heinz Kimmerle, nadat hij in 1977 al zijn Licentiaat aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven had behaald. Hij trouwde in 1973 met de kunstenares Laetitia Roorda van Genum, van wie hij twee zonen kreeg.


Van 1977 tot 2006 woonde en werkte hij in Friesland (Leeuwarden), waar hij in 1995 het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica oprichtte. Daar ontstond een jaar later zijn Metafysisch Manifest als antwoord op Herman Philipse’s Atheïstisch Manifest. Zijn eerste belangrijke publicatie verscheen in 1967 in de ‘Festschrift’ voor Ernst Forsthoff: Säkularisation und Utopie. Het betreft een door Carl Schmitt zeer gewaardeerde kritiek op zijn Freund-Feind-theorie onder de titel: “Utopie als Kritik”. Het Rudolf von laun Instituut stond in 2006 aan de basis van de Geert Grote Universiteit (GGU) (www.geertgrote.nl) Van 2006 tot 2017 woonde en werkte hij in het oudste huis van Nederland. Hier werkte hij zijn theorie van de Veritas Duplex (Dubbele Waarheid) uit in een aantal publicaties zoals Contra Turrim: Geert Grote en de Kredietcrisis (2009); Plato in het Vaticaan (2012) en Liber Universitatis (2014). Deze boeken zijn verkrijgbaar via (www.universitairepers.nl) Najaar 2017 verschijnt zijn autobiografie Een Onverantwoord Leven bij Uitgeverij de Blauwe Tijger. (www.deblauwetijger.com )